Opleiding

Lessen

Het onderwijs bestaat uit de volgende onderdelen:

a. Individueel vakonderwijs
b. Piano begeleiding (correpetitie)
c. Koor
d. Theorie – groepsles
e. Ensemblespel
f. Masterclass/excursie
g. Optreden

Daarnaast vindt er persoonlijke begeleiding plaats van zowel ouders als leerling door de directeur van de academie.

Toelatingsprocedure

Toelating tot de AMT geschiedt na selectie op basis van een auditie bij de toelatingscommissie. Voor de  toelatingscriteria en  -procedure wordt verwezen naar het examenreglement.

Men kan zich voor de auditie aanmelden via een formulier. Na ontvangst van het formulier wordt persoonlijk contact opgenomen.

Kosten

De AMT wordt niet gesubsidieerd. Naast eigen bijdragen van de ouders zorgen concerten, sponsoring, schenkingen en bijdragen van ‘vrienden’ voor een sluitende exploitatie.
Voor het academiejaar 2016 – 2017 is de eigen bijdrage aan de AMT vastgesteld op € 850 per semester.

Jaarlijks wordt bezien of de bijdrage aangepast moet worden. De eigen bijdrage moet aan het begin van ieder semester voldaan worden.