Anbi

Informatie in gevolge ANBI vereisten
De Academie Muzikaal Talent is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de academie gedane schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.
De Academie Muzikaal Talent staat in het ANBI register vermeld als Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent te Waarder.
RSIN: 812192102  KVK: 27261220

AMT Jaarverslag 2016
(incl. beleidsplan, beloningsbeleid, sponsoring en financieel verslag)

AMT Financieel overzicht 2015

AMT Jaarverslag 2015

AMT Beleidsplan 2015

AMT Beloningsbeleid 2015

AMT Financieel overzicht 2014

AMT Jaarverslag 2014

AMT Financieel overzicht 2013

AMT Jaarverslag 2013

 

Sponsoring
Van de volgende instanties worden sponsorbijdragen ontvangen:

 

SEC Stichting Educatie en Cultuur

SEC Stichting Educatie en Cultuur

 

Gravin van Bylandt Stichting

Gravin van Bylandt Stichting

 

Stichting Tilmanshof

Stichting Tilmanshof

 

Van Ommeren – de Voogt Stichting