Kosten

Voor het studiejaar 2018-2019 is de eigen bijdrage aan de AMT vastgesteld op € 975 per semester, met uitzondering voor leerlingen die in augustus van 2018 voor het eerst beginnen met de opleiding. Voor hen is nog één jaar een uitzonderingspositie van kracht. Voor hen geldt nog de ouderbijdrage van € 850 per semester. Per augustus 2019 gaan zij echter een even grote ouderbijdrage betalen als alle anderen.