Skip to main content
[threecol_two]

Vastgesteld door het bestuur van de AMT – september 2010

Dit reglement is opgesteld om duidelijke richtlijnen te geven ten aanzien van een aantal aangelegenheden van praktische aard.

  1. Aanwezigheid bij de lessen  De leerling wordt geacht alle lessen die zijn ingeroosterd te volgen. Mocht een les door overmacht niet bijgewoond kunnen worden, dan dient deze les afgezegd te worden bij de betrokken docent. Blijft een leerling meerdere keren weg uit een les, dan volgt een gesprek met de directie over de vraag of het zinvol is als leerling ingeschreven te blijven staan.
  2. Reiskosten  Reiskosten worden niet vergoed. Uitzondering vormen echter concerten waaraan de leerling moet deelnemen. Indien het concert meer dan 20 kilometer van zijn woonplaats plaatsvindt, kan de leerling de reiskosten van zijn huis naar de plaats van het concert en terug declareren op basis van het kortingstarief van het openbaar vervoer. Deze reiskosten kunnen aan het einde van ieder semester bij de AMT gedeclareerd worden.
  3. Vergoedingen  De leerling ontvangt geen vergoeding voor door de AMT georganiseerde concerten die in het kader van de opleiding plaatsvinden.
  4. Concoursen/toelatingsexamens  Deelname aan concoursen/toelatingsexamens en daarvoor gemaakte kosten worden niet door de AMT vergoed.
  5. Optredens  De leerling is gehouden mee te doen aan concerten die door de AMT georganiseerd worden, onder voorwaarde dat de hoofdvakdocent daartoe toestemming geeft. Deze optredens vallen dan ook onder de verantwoordelijkheid van de AMT; de AMT zorgt voor vertegenwoordiging en adequate begeleiding van de leerlingen bij elk optreden. Eigen optredens kunnen plaatsvinden mits dit optreden de instemming heeft van de betrokken docent. De AMT draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
  6. Cd’s  De cd’s die onder verantwoordelijkheid van de AMT worden opgenomen en geproduceerd, vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de directie. De verkoop ligt in handen van de AMT. De leerlingen krijgen, afgezien van relatie-exemplaren, geen cd’s.
  7. Ensembleweekenden  Ensembleweekenden vinden op locatie plaats. Er wordt vanuit gegaan dat de leerling zich gedraagt en de aanwijzingen volgt die door de directie worden gegeven. In geen geval mag de leerling het terrein verlaten als hij/zij geen toesteming van de directie heeft gekregen.

R.J. Chênevert, Waarder
Voorzitter Academie Muzikaal Talent

[/threecol_two] [threecol_one_last][/threecol_one_last]