Anbi

Informatie in gevolge ANBI vereisten
De Academie Muzikaal Talent is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de academie gedane schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.
De Academie Muzikaal Talent staat in het ANBI register vermeld als Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent te Waarder.
RSIN: 812192102  KVK: 27261220