Organisatie

K&W

fotografie: arnold rog

K&W-zaak-HKU

De Academie Muzikaal Talent (AMT) biedt zeer getalenteerde jonge musici, tot 19 jaar, een hoogwaardige opleiding om hun talent zo te ontwikkelen dat zij verder kunnen studeren aan een van de conservatoria. De leerling staat bij de academie centraal, uitstekende docenten en een prima organisatie helpen bij het realiseren van het doel. De academie vindt een gastvrij onderdak in het Utrechts Conservatorium.

De stichting is een onafhankelijke, zelfstandige organisatie en opereert landelijk. Lessen kunnen in principe overal worden gegeven, bij voorkeur echter in Amsterdam en Utrecht. De stichting staat onder artistieke leiding van Erika Waardenburg.

De stichting is in 2003 opgericht. In 2013 is het 10-jarig bestaan van de AMT gevierd met een serie concerten door het hele land georganiseerd door de AMT-leerlingen. Het jubileumjaar werd afgesloten met een feestelijk jubileumconcert met speciale optredens. 

ANBI Status
De AMT is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de academie gedane schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.