Skip to main content

Vriend worden

Door Vriend, Huisvriend, Boezemvriend of Zakenvriend te worden kunt u met uw bijdrage een belangrijke rol spelen in de toekomst van de AMT. En daarmee in de toekomst van jong muzikaal talent in Nederland.

Kies in het submenu het gewenste soort vriendschap, voor aanvullende informatie.

Vriend

Als Vriend ontvangt u voor € 50 per jaar een uitnodiging voor het jaarlijkse AMT Vriendenconcert. U ontvangt regelmatig onze nieuwsbrief met updates van onze activiteiten, nieuws over prijswinnaars en interessante muzikale evenementen. Bovendien krijgt u ons magazine met achtergrondverhalen over de ontwikkeling van onze leerlingen en ander muzikaal nieuws.

 • Jaarlijks Vriendenconcert
 • Regelmatig de nieuwsbrief
 • AMT Magazine met achtergrondverhalen

Huisvriend

U bent Huisvriend van de AMT voor minimaal € 100 per jaar. Naast al het bovenstaande kunt u als extra één van de speciale masterclasses bijwonen voor en met de AMT-leerlingen.

 • Extra: bijwonen masterclass

Boezemvriend

Als Boezemvriend doet u een periodieke schenking (minimaal € 500 per jaar) die u fiscale voordelen kan opleveren. Naast al het bovenstaande nodigen we u ook uit voor een jaarlijks kleinschalig, exclusief concert voor Boezemvrienden en Zakenvrienden van de AMT. U kunt bij dat concert met de AMT-leerlingen in gesprek. Bij een grotere donatie (vanaf € 1.000 per jaar) bestaat de mogelijkheid om een privéconcert/huiskamerconcert te laten verzorgen.

 • Extra: jaarlijks kleinschalig, exclusief concert voor Zakenvrienden en Boezemvrienden op aansprekende locatie, in gesprek met leerlingen van de AMT
 • Extra: mogelijkheid huiskamerconcert (vanaf € 1.000 per jaar)
 • Schenking voor 5 jaar vastleggen in een periodieke schenkingsovereenkomst. Wij nemen daarover graag contact met u op.

Zakenvriend

Een Zakenvriend (minimaal € 500 per jaar) heeft een bedrijf van waaruit de AMT wordt ondersteund. U heeft de voordelen van een Boezemvriend, en daarnaast bespreken we ook graag met u andere mogelijkheden, zoals een bedrijfsconcert.

 • U ondersteunt de AMT vanuit uw bedrijf
 • Extra: jaarlijks kleinschalig, exclusief concert voor Zakenvrienden en Boezemvrienden op aansprekende locatie, in gesprek met leerlingen van de AMT
 • Extra: mogelijkheid huiskamerconcert of bedrijfsconcert (vanaf € 1.000 per jaar)
 • We gaan graag met u in gesprek over andere vormen waarmee uw bedrijf de AMT kan ondersteunen.

Online aanmelden als (Huis/Boezem/Zaken)Vriend

Bedrag

Rekeninggegevens

Mocht u op andere wijze een overboeking willen doen dan via bijgaand donatie- of schenkings-formulier, onze rekeninggegevens zijn:

Stichting Academie voor Nederlands Muzikaal Talent
IBAN NL50 INGB 0007 1048 55

Uw bijdrage en de AMT

De AMT is er enorm trots op dat zij in de bijna 20 jaar van haar bestaan voor 100% zelf voor haar inkomsten heeft kunnen zorgen zonder concessies te doen aan de hoge kwaliteit van het onderwijs.

Dat kan onder andere doordat de AMT met een team van vrijwilligers werkt, die geen geld voor hun inzet ontvangen. Zonder de talloze uren die de directeur, de betrokken bestuursleden en ouders voor de AMT inzetten zou de AMT nooit zo succesvol kunnen zijn.

Consequentie daarvan is echter dat de AMT altijd zelf op zoek moet naar financiers. Van de inkomsten wordt ongeveer 30% gedekt door de ouderbijdragen.

De overige 70% wordt verkregen uit inkomsten uit concerten, verkoop van cd’s, donaties van Vrienden, schenkingen en bijdragen van fondsen. Daarnaast stelt het Utrechts Conservatorium haar onderwijsfaciliteiten om niet ter beschikking aan de AMT.

Om het unieke lesaanbod ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, is veel geld nodig.

Daarmee kunnen reserves opgebouwd worden om bijvoorbeeld topdocenten voor masterclasses aan te trekken, om extra vakken als muziekgeschiedenis aan te bieden of om frequenter ensemblecoaching mogelijk te maken.

ANBI status

De AMT is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Aan de AMT gedane schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar.

De Academie Muzikaal Talent staat in het ANBI register vermeld als Stichting Academie Voor Nederlands Muzikaal Talent te Waarder.

RSIN: 812192102 | KVK: 27261220

ANBI Standaardformulier Publicatieplicht Algemeen

Sponsoren

Instellingen en fondsen die hebben bijgedragen zijn onder andere: